PŘEJDĚTE NA NÁŠ NOVÝ WEB
... více informací, více zboží - betonové ploty, kované ploty, plastovky.

Svařované sítě - Montážní návod

Standardní instalace

Standardní instalace Standardní instalace Standardní instalace Standardní instalace Standardní instalace

Připraví se díry (průměru 15 - 23cm) pro sloupky v linii oplocení ve vzdálenosti 2,5 až 3 m od sebe. Hloubka děr musí sahat do nezamrzající hloubky, doporučuje se minimálně 50 cm.

Kruhové sloupky příslušné délky jsou upevněny ve správné výši do děr a zafixují se nepříliš řídkým betonem. Před napínáním pletiva na sloupky je třeba nechat beton řádně zatuhnout (min 72 hod.)

Napínací sloupky se vzpěrami, které musí působit proti tahu sítě, jsou instalovány:

 1. na začátku plotu
 2. v každém rohu
 3. při každé změně směru plotu
 4. každých 25 m rovné délky plotu
 5. na konci plotu

Všechny napínací sloupky jsou podepřeny ve 3/4 výšky nad terénem pomocí opěrného sloupku.

Síť se rozvine směrem od počátečního sloupku a počátek sítě se uchytí pomocí spon Bekaclip na manžetu sloupku křižně v každém spoji vodorovného a svislého drátu. Pokud je síť krátká, může být sponami připojena další síť.

Síť se uchytí na druhém konci pomocí napínacího hřebene (malý nebo velký) a navijákem či vratidlem upevněným na pevný předmět (např.na stojící nákl. automobil) se síť dostatečně vypne.

Po vypnutí se síť postupně fixuje ve správné výšce na mezisloupky pomocí spon Bekaclip až k poslednímu sloupku.

Konec sítě za posledním sloupem se odstřihne.

Podle potřeby lze síť ještě místně vypnout pomocí krepování (větším zvlněním) vodorovných drátů kleštěmi.


Instalace sítě na nerovném terénu

Menší terénní vlny

Instalace sítě na nerovném terénu

Sítě Pantanet jsou pevné, ale zároveň na větších délkách pružné, což umožňuje jejich přizpůsobení terénu a sloupkům ve svislém směru. Po vypnutí sítě pomocí navijáku lze svislým tahem síť zafixovat ve správné výšce na sloupky. Pokud je to nutné, je možno ji pak ještě místně vypnout krepováním kleštěmi.


Větší terénní vlny a schody

Instalace sítě na nerovném terénu

Pokud již nelze při větších terénních nerovnostech síť ve svislém směru srovnat je třeba ji v daném úseku, ve kterém ji ještě srovnat lze, ukončit (vypnout,připevnit na poslední sloupek úseku a odstřihnout) a pokračovat s novou části sítě v úseku dalším. Nový kus sítě (počátek) se připevňuje na stejný sloupek jako konec sítě předcházejícího úseku. V případě větších sklonů lze síť dalšího úseku odskočit o potřebnou výšku (v místě sloupku) oproti síti úseku předcházejícího.


Spojování konců dvou sítí

Spojování konců dvou sítí Spojování konců dvou sítí Spojování konců dvou sítí Spojování konců dvou sítí

Pro pevnější spojení vytvořte překrytí dvou dvojic vertikálních drátů obou sítí a spojte sponou Casanet nebo Bekaclip (podle typu sítě) křižně přes spoje tak, jak je znázorněno na obrázcích.


Systémy s podhrabovými deskami

Systémy s podhrabovými deskam

 1. Při použití podhrabových desek použijte plastový držák podhrabových desek.
 2. Systém instalace je stejný, pouze je třeba použít sloupky delší o výšku podhrabových desek.
 3. Držáky podhrabových desek navlékněte po fixaci sloupků do betonu horem na sloupek.
 4. Vložte podhrabové desky a teprve pak fixujte na sloupky síť.

Systémy s ochrannými prvky nad sítí (Bavolet)

Bavolety - ochranné části oplocení nahoře se mohou vytvářet několika způsoby:

 1. Sloupek s ohnutým ramenem (rameno vcelku se sloupkem, dlouhé 45cm pod úhlem 45°) pro ostnatý drát,který se připevňuje se také sponou Bekaclip.
 2. Samostatné ohnuté rameno s konzolou pro zafixování do sloupku Bekaclip (délka 45cm se třemi držáky drátu pro zafixování ostnatého drátu).
 3. Samostatné rovné rameno s konzolou pro zafixování do sloupku Bekaclip (délka 45cm se třemi držáky drátu pro zafixování ostnatého drátu).
 4. Pokud pro danou síť zvolíme příslušně delší sloupek Bekaclip, můžeme na jeho upevňovací manžetu nad síť připevnit i několik řad ostnatých
 

| Nahoru ↑